Tìm thấy một Freelancer WPF, .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, XML, Thiết kế đồ họa, Đọc bông, Thiết kế trang web tại Châu Phi