Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Linux tại Châu Á