Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Kiến trúc phần mềm tại Châu Á