Tìm thấy một Freelancer WPF, .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, XML tại Châu Á