Tìm thấy một Freelancer Bản đồ học & Bản đồ, Thiết kế logo tại Europe