Tìm thấy một Freelancer PHP, Xây dựng liên kết, Tiếp thị qua Internet, .NET tại Châu Âu