Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tìm kiếm qua mạng, Thiết kế trang web, Tạo thương hiệu tại Châu Á