Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tìm kiếm qua mạng, Thiết kế trang web, Nhập liệu tại Châu Á