Tìm thấy một Freelancer Kĩ thuật, Quản lý website, Java, XML tại Châu Á