Tìm thấy một Freelancer Kĩ thuật, Quản lý website tại Châu Á