Tìm thấy một Freelancer Thiết kế trò chơi, Excel tại Châu Á