Tìm thấy một Freelancer Thiết kế đồ họa, Nhận diện thương hiệu tại Châu Á