Tìm thấy một Freelancer Javascript, Lập trình C# tại Châu Á