Tìm thấy một Freelancer Javascript, Kiến trúc phần mềm tại Châu Á