Tìm thấy một Freelancer Nhiếp ảnh, Thiết kế sách quảng cáo tại Châu Á