Tìm thấy một Freelancer Nhiếp ảnh, Danh thiếp tại Châu Á