Tìm thấy một Freelancer Nhiếp ảnh, Thiết kế đồ họa tại Châu Á