Tìm thấy một Freelancer Viết quảng cáo, Thiết kế trang web tại Châu Âu