Tìm thấy một Freelancer Inside Sales, Nghiên cứu thị trường, Phân tích kinh doanh, Tiếp thị qua Internet, Viết kĩ thuật, Tiếp thị, Thiết kế trang web, Illustrator, Javascript tại Châu Âu