Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Kiến trúc phần mềm, Android tại Châu Âu