Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Kiến trúc phần mềm, CSS tại Châu Âu