Tìm thấy một Freelancer Nhiếp ảnh, Thiết kế đồ họa, Minh họa tại Châu Âu