Tìm thấy một Freelancer PHP, Xây dựng liên kết tại Châu Âu