Tìm thấy một Freelancer Recruiting Sales, Tiếp thị qua Internet, Viết quảng cáo tại Châu Âu