Tìm thấy một Freelancer Smarty PHP, XML, Thiết kế đồ họa, Chỉnh sửa hình ảnh tại Châu Âu