Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế đồ họa, Photoshop, MySQL, Thiết kế logo, SQL, Excel, eCommerce tại Châu Âu