Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, CSS, HTML5, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế đồ họa, Photoshop, MySQL, Giao diện người dùng/IA, Illustrator, jQuery / Prototype, SEO tại Châu Âu