Tìm thấy một Freelancer Thiết kế Banner, Thiết kế Poster, Thiết kế tờ rơi, Giao diện người dùng/IA, Minh họa, Thiết kế quảng cáo, Photoshop, HTML, MySQL, Thiết kế sách quảng cáo tại Các quốc gia khác