.NET Developers để thuê tại Saudi Arabia

 • .NET
 • Saudi Arabia
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   BikaDesign
Thuê   BikaDesign

  BikaDesign BikaDesign

  Saudi Arabia $50 USD / giờ
  Developer - Designer
  Saudi Arabia
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $50 USD mỗi giờ
  Mobile and Web FullStack developer . I've done many different projects from which I gained unique experiences. My main skills: Flutter Developer (Mobile app SDK for crafting high-quality native interfaces on iOS and Android) . .Net framework(MVC5). CMS ( WP , JOOMLA ). Adobe Photoshop
  Mobile and Web FullStack developer . I've done many different projects from which I gained unique experiences. My main skills: Flutter Developer (Mobile app SDK for crafting high-quality native interfaces on iOS and Android) . .Net framework(MVC5). CMS ( WP , JOOMLA ). Adobe Photoshop ít hơn
 • Thuê BikaDesign

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự