Airfield Lighting Technicians để thuê

 • Airfield Lighting
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   fayrouz20
Thuê   fayrouz20

  fayrouz20 fayrouz20

  Egypt $20 USD / giờ
  I am here to help you how to deign for fabrication
  Egypt
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I am mechanical engineer I am professional in 3D modeling and have experience in fabrication field I will help you how to deign for fabrication with cad and solid works. I am professional in shop drawing of furniture also 3d modeling and render with 3d max . I have master degree in civil engineering steel...
  I am mechanical engineer I am professional in 3D modeling and have experience in fabrication field I will help you how to deign for fabrication with cad and solid works. I am professional in shop drawing of furniture also 3d modeling and render with 3d max . I have master degree in civil engineering steel structure I know well how to draw 3d modeling by TEKLA STRUCTURES ít hơn
 • Thuê fayrouz20

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""