ALBPM Process Administrators để thuê

 • ALBPM
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   alandhw
Thuê   alandhw

  alandhw alandhw

  Malaysia $29 USD / giờ
  Proficient in Software Testing
  Malaysia
  0.7
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $29 USD mỗi giờ
  With 8 years experience, I have been actively working in software support in reputable organization. My works consist of software testing, software integration, business requirements gathering and business process alignment. My services: -Test case design and preparation -Software functional testing -Business case...
  With 8 years experience, I have been actively working in software support in reputable organization. My works consist of software testing, software integration, business requirements gathering and business process alignment. My services: -Test case design and preparation -Software functional testing -Business case study Tools: -Data loader Feel free to connect with me thru chatting. Regards, Alan Ding ít hơn
 • Thuê alandhw

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""