Alchemists để thuê

 • Alchemist
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   romersalas
Thuê   romersalas

  romersalas romersalas

  Venezuela $25 USD / giờ
  R&D Chemical Engineer
  Venezuela
  2.4
  0 đánh giá 0 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Chemical engineer with more than 19 years of professional experience in the development of new formulations and chemical products for the cosmetic, chemical, food, coating, oil & gas industries. Management of process simulation software (Pro II, Aspen Suite) Formulation of nano, micro and macroemulsions for different...
  Chemical engineer with more than 19 years of professional experience in the development of new formulations and chemical products for the cosmetic, chemical, food, coating, oil & gas industries. Management of process simulation software (Pro II, Aspen Suite) Formulation of nano, micro and macroemulsions for different applications ít hơn
 • Thuê romersalas

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""