All-Source Analysts để thuê

 • All-Source Analysis
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   lissfreire20
Thuê   lissfreire20

  lissfreire20 lissfreire20

  Ecuador $30 USD / giờ
  Matlab, Python & Algorithm, Embedded Expert
  Ecuador
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $30 USD mỗi giờ
  Hi. Dear clients. I have skills of: Optimization/meta-heuristics Paper Result Reproduction 10+ years Matlab/Simulink Programming. Machine Learning / Artificial Intelligence. Control Engineering. Image Processing C/C++/Python Programming. Algorithm Implementation. Fingerprint Recognition Lane Detection Thanks for...
  Hi. Dear clients. I have skills of: Optimization/meta-heuristics Paper Result Reproduction 10+ years Matlab/Simulink Programming. Machine Learning / Artificial Intelligence. Control Engineering. Image Processing C/C++/Python Programming. Algorithm Implementation. Fingerprint Recognition Lane Detection Thanks for reading. ít hơn
 • Thuê lissfreire20

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""