Thuê Sửa chữa thiết bị Control Engineers

 • Sửa chữa thiết bị
 • Control Engineering
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   naveedmazhardz
Thuê   naveedmazhardz

  naveedmazhardz naveedmazhardz

  Pakistan $15 USD / giờ
  PhD Electrical Engineering (Control Systems)
  Pakistan
  3.7
  5 đánh giá 5 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  I am doing PhD Electrical Engineering with specialization in Control Systems. I can assist larger projects relevant to Electronics, Control, Circuits, Digital Design, Digital Signal Processing, Engineering Mathematics, Arduino, PIC, C++, Verilog, VHDL, MATLAB and Simulink. I am working as freelancer on different...
  I am doing PhD Electrical Engineering with specialization in Control Systems. I can assist larger projects relevant to Electronics, Control, Circuits, Digital Design, Digital Signal Processing, Engineering Mathematics, Arduino, PIC, C++, Verilog, VHDL, MATLAB and Simulink. I am working as freelancer on different forums since 6 years. Also, I offer 1-week video-tutorship for following engineering courses: *Calculus *Control Systems *DSP *Circuit Analysis *Physics *Electronics *C++/OOP *Digital Logic Design ít hơn
 • Thuê naveedmazhardz

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""