Arc Developers để thuê

 • Arc
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   vnazar1985
Thuê   vnazar1985

  vnazar1985 vnazar1985

  Ukraine $40 USD / giờ
  Software / Hardware / R@D professional
  Ukraine
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  He is an experienced developer of integrated IT and innovation solutions. 18 years of development experience. Experience in programming: - Delphi, Rad studio - C, C ++ - C # - Java - T-SQL - MSSQL - ... Electronics Development: - Altium designer - Multi Sim NI - STM32 - STM8 - AVR - ... Design development: -...
  He is an experienced developer of integrated IT and innovation solutions. 18 years of development experience. Experience in programming: - Delphi, Rad studio - C, C ++ - C # - Java - T-SQL - MSSQL - ... Electronics Development: - Altium designer - Multi Sim NI - STM32 - STM8 - AVR - ... Design development: - SolidWorks - SolidCAM - ... ít hơn
 • Thuê vnazar1985

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""