Backtesting Developers để thuê

 • Backtesting
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   DanielLepe
Thuê   DanielLepe

  DanielLepe DanielLepe

  Mexico $13 USD / giờ
  Sr. QA & Test lead
  Mexico
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $13 USD mỗi giờ
  Test lead adept at leading cross-functional teams. Remarkable relationship building, decision making, communication skills, team leadership, task assignments and self-taught skills. Test management and testing planning to verify the performance and success of the testing baselines.
  Test lead adept at leading cross-functional teams. Remarkable relationship building, decision making, communication skills, team leadership, task assignments and self-taught skills. Test management and testing planning to verify the performance and success of the testing baselines. ít hơn
 • Thuê DanielLepe

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""