Bower Experts để thuê

 • Bower
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   MikeAscendancy
Thuê   MikeAscendancy

  MikeAscendancy MikeAscendancy

  India $15 USD / giờ
  CMS, WordPress, Blockchain, Web Apps, Decipher
  India
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  My skill-set: WordPress: -- PSD to WordPress Theme -- WordPress Complex Projects -- Plugin Customization -- E-commerce development Wix: -- Expert in any type of customization in Wix -- Multilevel Database Searching -- Inventory Portal in Wix using self made custom function My field of expertise: * PSD to...
  My skill-set: WordPress: -- PSD to WordPress Theme -- WordPress Complex Projects -- Plugin Customization -- E-commerce development Wix: -- Expert in any type of customization in Wix -- Multilevel Database Searching -- Inventory Portal in Wix using self made custom function My field of expertise: * PSD to WordPress * WordPress Plugin Development * Website Design * Website Development * PSD to HTML * PSD to Joomla * PHP and MySQL * Conten t Manag ement System (CMS) * PSD to Magento * PSD to MODX Go To Here For Portfolio-: ít hơn
 • Thuê MikeAscendancy

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""