Thuê Broadcast Engineers

  • Kỹ thuật phát thanh
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê Bmaudet
    1.7
    1 đánh giá $50 USD mỗi giờ
    Hey ! I'm a French voice talent and sound engineer since 7 years. My voice is used for companies like Google, Motorola, UTC, Mitel, Petronas etc.. I'm working with Protools, RE20 mic, Dynaudio BM5A speakers, ATH M50 headphone and Twinfinity preamp.
    Hey ! I'm a French voice talent and sound engineer since 7 years. My voice is used for companies like Google, Motorola, UTC, Mitel, Petronas etc.. I'm working with Protools, RE20 mic, Dynaudio BM5A speakers, ATH M50 headphone and Twinfinity preamp. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""