Thuê BSD Experts

  • BSD
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê mirgorodskyev
    1.0
    1 đánh giá $35 USD mỗi giờ
    Purpose: System administrator, unit manager. Profile: 14 years of experience of system administration (head of IT divisions), 22 years in ITindustry. Cloud technologies: Azure, Amazon AWS Virtualization technology: Vmware ESXi vCenter vSphere & etc, MS Hyper-V, Citrix XenServer, XenApp&etc, Proxmox KVM OS: FreeBSD,...
    Purpose: System administrator, unit manager. Profile: 14 years of experience of system administration (head of IT divisions), 22 years in ITindustry. Cloud technologies: Azure, Amazon AWS Virtualization technology: Vmware ESXi vCenter vSphere & etc, MS Hyper-V, Citrix XenServer, XenApp&etc, Proxmox KVM OS: FreeBSD, Debian\Ubuntu, CentOS, Windows 2003/2008/2012 Services: bridge, routing,NAT, firewall, IDS\IPS, DNS, VPN[L2TP/IPsec,L2TPv3/IPsec,EtherIP,SSTP,SSL-VPN],OpenVPN MS - AD, DNS, DHCP, RDP\APP, IIS, Hyper-V\VDI, RRAS[VPN] ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""