Thuê Building Consultants

  • Tư vấn công trình
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê shahzadk7861
    2.6
    1 đánh giá $10 USD mỗi giờ
    I am a Mechanical Engineer with masters in Energy Engineering from University of Engineering and Technology Taxila. I provide my services & mentoring in writing research articles, Thesis and in the guiding following fields: -Thermodynamics -Power Plant -HVAC -Renewable Energy Technologies including...
    I am a Mechanical Engineer with masters in Energy Engineering from University of Engineering and Technology Taxila. I provide my services & mentoring in writing research articles, Thesis and in the guiding following fields: -Thermodynamics -Power Plant -HVAC -Renewable Energy Technologies including (Solar/Geothermal/Wind systems), -Energy Modelling -Fluid Mechanics, -Mechanics of Machines, -Materials Sciences -Mathematics -Physics Moreover, I have expertise in the following software: -HOMER Energy Modelling Software -TRNSYS -EES -MATLAB -HOMER -ANSYS -Pro-E -Auto-CAD -Micro-soft Office ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""