Thuê Thợ mộc Creative Designers

 • Thợ mộc
 • Thiết kế sáng tạo
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê KenLuttrell
  4.6
  2 đánh giá $16 USD mỗi giờ
  Skills: • Marketing / Advertising (BBA – Marketing, University of Tulsa) • Microsoft Office Suite • c952ff242eCreatived3596dadfe and Copy Writing • Statistical Analysis • Tradeshow c952ff242eDesignd3596dadfe and Management • Graphic ... c952ff242eDesignd3596dadfe & Photo Editing • Audio / Video Recording & Editing • Music Composition & Song Writing • Glass Etching • Construction (c952ff242eCarpentryd3596dadfe, HVAC, plumbing, & electrical) Achievements: • Winner of ... Multiple Nation-wide c952ff242eCreatived3596dadfe Writing Contests • 3 Honorable Mentions, Billboard Songwriting Competition • IQ of 155 • 2nd Place Winner, Statistical Forecasting Challenge
  Skills: • Marketing / Advertising (BBA – Marketing, University of Tulsa) • Microsoft Office Suite • Creative and Copy Writing • Statistical Analysis • Tradeshow Design and Management • Graphic Design & Photo Editing • Audio / Video Recording & Editing • Music Composition & Song Writing • Glass Etching • Construction (Carpentry, HVAC, plumbing, & electrical) Achievements: • Winner of Multiple Nation-wide Creative Writing Contests • 3 Honorable Mentions, Billboard Songwriting Competition • IQ of 155 • 2nd Place Winner, Statistical Forecasting Challenge ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""