Thuê Cassandra Developers

  • Cassandra
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê saadq
    0.7
    1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
    I have the experience and the expertise in various software domains.I have lead various software projects by myself and have ensured the quality and timely delivery of projects.My team comprises of experts in the field of: 1:Mobile App Development. 2:SQL/Database Experts. 3:Wordpress/Joomla/Opencart 4:Technical...
    I have the experience and the expertise in various software domains.I have lead various software projects by myself and have ensured the quality and timely delivery of projects.My team comprises of experts in the field of: 1:Mobile App Development. 2:SQL/Database Experts. 3:Wordpress/Joomla/Opencart 4:Technical Writers 5:Python 6:Server Management 7:Security 8: Search Engine Optimization ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""