Casting Workers để thuê

 • Casting
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   charankumar098
Thuê   charankumar098

  charankumar098 charankumar098

  India $3 USD / giờ
  Mechanical Engineer | Data Specialist
  India
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $3 USD mỗi giờ
  I am a Mechanical Engineer with a good aptitude for Mechanical design and CAD. I am good at: 3D Printing; Design for Additive Manufacturing; Polygonal Modelling; Topology Optimization; 3D/2D CAD; Manufacturing Drawing; GD&T; Finite Element Analysis; CAE; Mechanical Simulation & Analysis; Manufacturing Simulation &...
  I am a Mechanical Engineer with a good aptitude for Mechanical design and CAD. I am good at: 3D Printing; Design for Additive Manufacturing; Polygonal Modelling; Topology Optimization; 3D/2D CAD; Manufacturing Drawing; GD&T; Finite Element Analysis; CAE; Mechanical Simulation & Analysis; Manufacturing Simulation & Analysis; Sand Casting; Casting & Mould Design; AutoCAD, Solidworks, CREO & Inspire; Simsolid, Hyperworks & Ansys. I am also good at: Data Entry; Data Processing; Web Search; Editing; Proofreading; Excel; Word; PDF. ít hơn
 • Thuê charankumar098

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""