Component Engineers để thuê

 • Component Engineering
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   emannoua
Thuê   emannoua

  emannoua emannoua

  Cameroon $10 USD / giờ
  Electronics engineer | PCB designer | IoT engineer
  Cameroon
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  Electrical and electronics engineer with 5years experience designing and building projects for clients. We are specialized in: - PCB design (Altium, kicad, diptrace) - CAD (solidworks) - drone technology - 3D printing - circuit design and simulation (proteus) - microcontrollers( arduino, raspberry pi, esp32, STM32,...
  Electrical and electronics engineer with 5years experience designing and building projects for clients. We are specialized in: - PCB design (Altium, kicad, diptrace) - CAD (solidworks) - drone technology - 3D printing - circuit design and simulation (proteus) - microcontrollers( arduino, raspberry pi, esp32, STM32, PIC) - platforms used for programming (arduino IDE, platform io, visual studio, micro C) - IoT( GSM, esp32, esp8266, HC12, GPS) ít hơn
 • Thuê emannoua

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""