Cordana Developers để thuê

 • Cordana
 • Online Users
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   mbilal4
Thuê   mbilal4

  mbilal4 mbilal4

  Pakistan $20 USD / giờ
  NFT Games | Unity/Unreal Engine 5 Games
  Pakistan
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I am a professional NFT game developer, Unity Game Developer for play to earn games. I develop and design NFT games from scratch to finish. I have been doing unity game development including design, development of the game. Would you like to educate me about your game? 1. Idea or Script or story 2. Characters 3....
  I am a professional NFT game developer, Unity Game Developer for play to earn games. I develop and design NFT games from scratch to finish. I have been doing unity game development including design, development of the game. Would you like to educate me about your game? 1. Idea or Script or story 2. Characters 3. Environment 4. Website 5. Smart contract 6. Tokenomics 7. Levels of the game ít hơn
 • Thuê mbilal4

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""