Crestron Developers để thuê

 • Crestron
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   rafaelematos
Thuê   rafaelematos

  rafaelematos rafaelematos

  Venezuela $15 USD / giờ
  Electronic Eng | Biamp, Crestron & Extron prog.
  Venezuela
  2.6
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $15 USD mỗi giờ
  An electronic engineer with a proven experience and knowledge in Home and Business AV solutions. I have 5 years of experience as an Electronic Engineer, 4 of them as an automation programmer using Crestron Simpl Windows, Toolbox and VT-Pro, Biamp Audia, Nexia and Tesira, AVSnap, AutoCAD and Revit. I...
  An electronic engineer with a proven experience and knowledge in Home and Business AV solutions. I have 5 years of experience as an Electronic Engineer, 4 of them as an automation programmer using Crestron Simpl Windows, Toolbox and VT-Pro, Biamp Audia, Nexia and Tesira, AVSnap, AutoCAD and Revit. I attendance to AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, Revit Architecture, Revit MEP Electric, Crestron, Biamp and Extron certified courses. rafaelestevawork.wixsite.com/avprogrammer ít hơn
 • Thuê rafaelematos

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""