Thuê DDS Developers

  • DDS
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê voidead
    0.6
    1 đánh giá $15 USD mỗi giờ
    As Linux Server Administrator i am having 5+ plus years of working experience in System Builds,OS Installs,Application Installs,Performance Tuning, Backup and Recovery, Networking, Storage, Capacity Planning and Automation on Linux Servers. >>Hosting Administrator installation/management/configuration of Plesk...
    As Linux Server Administrator i am having 5+ plus years of working experience in System Builds,OS Installs,Application Installs,Performance Tuning, Backup and Recovery, Networking, Storage, Capacity Planning and Automation on Linux Servers. >>Hosting Administrator installation/management/configuration of Plesk Panel/cPanel/WHM/ISPConfig/Nexcess/Godaddy/Linode/Rackspace/Amazon servers. >>Advanced shared/dedicated server support/maintenance/administration/troubleshooting working 24x7 support >>Expertise also includes Designing Web Server,Server Security/Performace/Optimization,Server Monitoring,Malware removal,Mail Server building,DNS Management,SSL Certificates,Bash scripting,AWS Cloud,Google Cloud,CDN installation and configuration. >>Performance Tuning for php CMS based websites. >>Virtualization technology :- VMware VSphere Esxi /Xen Server ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""