Thuê Geologists

  • Địa chất
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê ck89
    1.4
    2 đánh giá $20 USD mỗi giờ
    Willing to work for you with 100% accuracy and accountability for your satisfaction--- Contact for, Civil Engineering and Structural designing (SAP2000,Etabs) Soil mechanics and 4d26433befGeology311c9953d4
    Willing to work for you with 100% accuracy and accountability for your satisfaction--- Contact for, Civil Engineering and Structural designing (SAP2000,Etabs) Soil mechanics and Geology Hydraulics and Fluid mechanics Environmental Engineering Project management (MS Project,Primavera P6) Quantity Surveying and Tendering work Mathematics,Statistics ,Physics Autocad and Solidworks ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""