Thuê HomeKit Developers

  • HomeKit
Đề xuất:
thêm

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài dự thi

Mức phí theo giờ (USD)

Đánh Giá

Trực tuyến

  • Thuê ArMuhammadJunaid
    0.8
    1 đánh giá $10 USD mỗi giờ
    I am an Architect, I have Over 3 years experience!! I'm passionate about my work. I'm able to work with Auto-CAD, 3Ds max, Adobe Photoshop, Sketch up and rivet , I can do Building Architecture (Residential / Commercial) Interior Design (House, Office, Restaurants etc.) 3D Modeling & 3D Rendering (3ds Studio Max,...
    I am an Architect, I have Over 3 years experience!! I'm passionate about my work. I'm able to work with Auto-CAD, 3Ds max, Adobe Photoshop, Sketch up and rivet , I can do Building Architecture (Residential / Commercial) Interior Design (House, Office, Restaurants etc.) 3D Modeling & 3D Rendering (3ds Studio Max, Google Sketchup & Vray) AutoCAD Drawing Services. Photoshop editing. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""