Houdini Experts để thuê

 • Houdini
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Markovku
Thuê   Markovku

  Markovku Markovku

  Russian Federation $5 USD / giờ
  Environment Artist
  Russian Federation
  0.0
  0 đánh giá 0 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  I can work in these programs Cinema 4D(Modeling, rendering, texturing, animation, sculpting), V-ray render, Corona render, Quixel Suite, Substance Designer, Substance Painter, RealFlow. I can rendering, 3d modeling, environment modeling, texturing, vehicle modeling, gun modeling, Unreal Engine 4. I work in the...
  I can work in these programs Cinema 4D(Modeling, rendering, texturing, animation, sculpting), V-ray render, Corona render, Quixel Suite, Substance Designer, Substance Painter, RealFlow. I can rendering, 3d modeling, environment modeling, texturing, vehicle modeling, gun modeling, Unreal Engine 4. I work in the graphics for 2 years. Portfolio: https://www.artstation.com/markovku ít hơn
 • Thuê Markovku

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""